Köszöntse névnapjukon családtagjait, barátait, ismerőseit! Névnapos ma: Janka, Zsanett , holnapi napon: Angéla, Petronella

enfrdeitptrues
 • 12669696_950522048349843_4542783275893868855_n.jpg
 • 20160706_105121.jpg
 • 20160706_105351.jpg
 • 20160706_105410.jpg
 • bg.menu.jpg
 • P1010219.JPG
 • piac-facebook-httrkp2.jpg
 • SAM_3048.JPG
 • SAM_4083.JPG
 • SAM_4109.JPG
 • SAM_4118.JPG
 • SAM_4779.JPG

NYITVA TARTÁS

HETI VÁSÁR:

Minden szerdán és szombaton

hétfő
07:00 - 13:00
kedd
07:00 - 13:00
szerda
06:00 - 13:00
csütörtök
07:00 - 13:00
péntek
07:00 - 13:00
szombat
06:00 - 13:00
vasárnap
Zárva

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a vásárokról és a piacokról

[1]Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §

 

(1) A rendelet hatálya Keszthely város közigazgatási területén a vásárt rendezőkre, illetve piacot fenntartókra, valamint a vásáron, illetve a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra terjed ki.

(2) Vásár rendezésére és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

(3) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

Az önkormányzati tulajdonú vásár- és piacterekre

vonatkozó rendelkezések

2. §[2]

 

(1) Keszthely város területén a képviselő-testület külön döntése alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Keszthely 638 (Piac tér), 649, illetve 650 hrsz-ú területeken tartható napi élelmiszer-, zöldség-gyümölcs-, ruhapiac, valamint heti és napi használtcikk vásár, továbbá a 714/2 hrsz-ú (Fő tér) területen élelmiszer, bio-, virág,- és kézműves piac napi rendszerességgel.

(2) A piac fenntartását és üzemeltetését Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2007 (I. 25.) számú és 34/2007. (II. 22.) számú határozatai alapján a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. látja el, mint Vagyonkezelő.

(3) A működés rendjéről, szabályairól szóló szabályzatot a Vagyonkezelő köteles megalkotni és jól látható helyen, a piac területén kifüggeszteni.

3. §

(1) A vásáron és a piacon csak a Vagyonkezelő (rendező, illetve fenntartó) és a helyhasználó között létrejött szerződés alapján, vagy helyhasználati díj megfizetése mellett a kijelölt helyen szabad árusítani.

(2) A piaci helyhasználati díjakat – a bérleti díj és a napi helypénz díjtételeit, valamint a parkolási díjtételeket – a Vagyonkezelő állapítja meg.

(3) A szerződések megkötéséről, azok ellenőrzéséről, a díjak beszedéséről a Vagyonkezelő gondoskodik.

4. §

A helyhasználó a szerződésben meghatározott árusítóhelyet köteles rendeltetésszerűen használni, az egészségügyi, higiéniai előírásokat, a kulturált kereskedés-szolgáltatás szabályait betartani.

5. §

 

(1) A vásár és piac nyitvatartási idejét – az állandó árusítóhelyek nyitvatartási rendjét is beleértve – a vásár Vagyonkezelője szabályzatában állapítja meg.

(2) A vásár és a piac nyitva tartásának idejéről a Vagyonkezelő a lakosságot tájékoztatni köteles.

6. §

 

Az árusító az áru eredetéről, minőségéről, mennyiségéről és áráról az ellenőrzésre jogosultnak felvilágosítást köteles adni. Az áru eredetét az arra alkalmas bizonylattal kell igazolnia annak, akit erre jogszabály kötelez.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Jelen rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vásárokról és piacokról szóló 42/1999. (2000. I. 1.) rendelete, valamint az azt módosító 4/2000. (II. 24.), 32/2000. (XII. 6.), 24/2001. (XII. 5.), 36/2003. (XII. 5.), 19/2004. (IV. 30.), 42/2006. (XII. 1.) számú rendelete.

Dr. Markó Péter                                               Ruzsics Ferenc

                              jegyző                                                         polgármester

 


Módosította a 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. június 28-tól.

Módosította a 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. június 28-tól.